dimecres, 28 de desembre de 2011

Narcís lector: versió / Narciso lector: versión / Narciso reader: version
Hi ha versions adaptades d'obres d'art que, malgrat la versemblança tècnica i temàtica, tenen un to molt personal. Això ho podem veure en aquests dos quadres: el primer és Narcís, de Caravaggio, el mestre del tenebrisme;  el segon és una versió d'Emilia Dziubak, amb l'originalitat de substituir l'aigua de l'estanc per un llibre que li torna el seu reflex.

La versió té molt de retrat psicològic lector. Ens agrada!!!! Molt interessant.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...