dilluns, 16 de juliol de 2012

Naturalesa i Terra / Naturaleza y Tierra / Nature and Earth


El món és molt bonic!!!
Per què ens entestem a espatllar-ho!
(ilustració d'Elisandra)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...