dimarts, 24 de juliol de 2012

Transformació del rostre / Transformación del rostro / Transformation of that face


El rostre es pot transformar, mimetitzar, operar, canviar...
el rostre és argila que podem esculpir.
(il·lustració d'Igor Morski)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...