dimarts, 11 de setembre de 2012

Vitalitat i personalitat / Vitalidad y personalidad / Vitality and personality


Cal ficar color davant de tant de gris,
cal ser diferent.
Molt globus rojos, en moltes mans diferents, 
farien que el món fos millor.
(il·lustració de Pascale Chaleyssin-Fey)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...