dissabte, 26 d’abril de 2014

La lectura i la son / La lectura y el sueño / Reading and sleepDe vegades la lectura ens relaxa tant que... ens a somiar


... i latres vegades ens altera tant que no podem dormir.
(il·lustracions de Viví Escrivá)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...