dijous, 8 de maig de 2014

Il·lustracions de nines russes -matryoshka- / Ilustraciones de muñecas rusas / Illustrations of Russian dolls -matryoshka-

Il·lustració de Laura Varsky

Hui és dijous, estem a mitat de setmana, què ens esperarà la resta dels dies fins el diumenge? La  vida és una sorpresa permanent, com les nines russes -matryoshka-. Mireu que boniques són aquestes.

Il·lustració de Marie Pierre Emorine

Il·lustració de Nancy Ribard

Il·lustració de Raquel Aparicio

Il·lustració de Pilar Barrio

Il·lustració d'Enrique Parra

Il·lustració de Cally Johnson-Isaacs

Il·lustració d'Amanda Crawford

Il·lustració d'Aurelia Fronty

Il·lustració d'Elena Catalán

Il·lustració de Fernanda Castro

Il·lustració de Lana Wynne

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...