dilluns, 9 de juny de 2014

Dubte perruquera / Duda peluquera / Doubt hairdresser


Quin problema! Li talle o no lo talle els cabells?
Què serà més cool?
(il·lustració de Dobrosav Bob Živković)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...