dimarts, 8 de juliol de 2014

En l'obscuritat / En la oscuridad / In the dark


Què fan les mosques per la nit?
(il·lustració de Dobrosav Bob Živković)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...