dilluns, 25 d’agost de 2014

Una cara i molts rostres / Una cara y muchos rostros / One face and many faces


Un rostre o molts rostres que podem crear en una mateixa cara.
Segur que, en funció de la cara que creem,
 ens sortirà un personatge especialment interessant.
(ilustración de Tullio Pericoli)

Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...