dilluns, 25 d’agost de 2014

Una cara i molts rostres / Una cara y muchos rostros / One face and many faces


Un rostre o molts rostres que podem crear en una mateixa cara.
Segur que, en funció de la cara que creem,
 ens sortirà un personatge especialment interessant.
(ilustración de Tullio Pericoli)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...