dimecres, 11 de febrer de 2015

Arlequins i barrets / Arlequines y sombreros / Harlequins and hats


Els barrets dels arlequins són ben particulars i curiosos, uns barrets que perviuen des de l'Edat Mitjana. Les puntes i cascavells, al moure's, donen molta alegria i vivacitat, els seus colors espurnegen seguint el ritme de la música. 

Claudio Giulianelli il·lustra aquests arlequins i els seus barrets en ple carnaval, però... semblen preocupats o un poc tristos. Serà que estan pensant en la Quaresma?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...