dijous, 2 d’abril de 2015

Dia Internacional del Llibre Infantil, 2015 / Día Internacional del Libro Infantil, 2015 / International Children's Book Day, 2015


Hui celebren en tot el món el Dia Internacional del Llibre Infantil, 2015 / Día Internacional del Libro Infantil, 2015 / International Children's Book Day, 2015, una data especial per a que les xiquetes i els xiquets gaudeixin de la lectura. És un dia especial i ja sabeu que, des de que es va crear a 1967, cada any l'IBBY encarrega a un país la realització d'un cartell i un missatge. Aquest any la responsabilitat ha caigut en els Emirats Àrabs i el responsable del cartell és la il·lustradora Nasim Abaeian (autora també de les imatges que il·lustren aquest post) i el text de Marwa Obaid Rashid Al Aqroubi.

Feliç Dia del Llibre Infantil!!!"Parlem idiomes diferents i venim de diferents orígens, però compartim les mateixes històries"
Contes del món..., contes tradicionals
És la mateixa història per a tothom
En veus diferents
En colors diferents
No obstant això, segueix sent sempre...
Inici...
Argument...
I final...
És la mateixa història que tots coneixem i estimem
Que escoltem
En versions diferents i amb diferents veus
Però sempre és el mateix
Hi ha un heroi..., una princesa... i un dolent
Sense que importi la llengua o els seus noms,
Ni els seus rostres...
Sempre és el mateix
Inici,
Argument
I final
Sempre l'heroi..., la princesa i el dolent
Sense canvis a través dels segles
Ens fan companyia
Ens xiuxiuegen en els somnis
Ens bressolen per dormir
Les seves veus fa temps que van marxar
Però viuen per sempre en els nostres cors
Perquè ens uneixen en una terra de misteri i imaginació
Perquè que totes les diferents cultures es fonen en Una Història."Hablamos idiomas diferentes y venimos de diferentes orígenes, sin embargo compartimos las mismas historias"
Historias del mundo... cuentos tradicionales
Es la misma historia para todos nosotros
En diferentes voces
En diferentes colores
Pero sigue siendo la misma...
Principio...
Argumento...
Y final ...
Es la misma historia que todos conocemos y amamos
Todos la escuchamos
En diferentes versiones y por diferentes voces
Sin embargo, siempre es la misma
Hay un héroe... una princesa... y un villano
No importa su idioma o sus nombres
Ni sus rostros
Siempre es la misma
Principio,
Argumento
Y final
Siempre ese héroe... esa princesa y ese villano
Sin cambios a través de los siglos
Nos acompañan
Nos susurran en nuestros sueños
Nos mecen para dormir
Sus voces desaparecieron hace tiempo
Pero viven en nuestros corazones para siempre
Porqué nos unen en una tierra de misterio e imaginación
Porqué todas las diferentes culturas se funden en Una Historia.Many Cultures One Story
“We speak many languages and come from different backgrounds, Yet we share the same stories”
International stories... folklore stories
It’s the same story told to us all
In different voices
In different colors
Yet it remains unchanged...
Beginning...
Plot...
And End...
It is the same story we all know & love
We all heard it
In different versions by different voices
Yet it is always the same
There is a hero... a princess... & a villain
No matter their language Their names
Or their faces
It is always the same Beginning,
Plot
And Ending
Always that hero...that princess and that villain
Unchanged through centuries
They keep us company
They whisper to us in our dreams
They lull us to sleep
Their voices long gone
But they live in our hearts forever
For they bring us together in a land of mystery and imagination
So that all different cultures melt into One Story

En la Revista Babar han recopilat bona part dels missatges des de 1967 fins ara.Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...