dimecres, 7 d’octubre de 2015

Il·lustracions en paper retallat: Elsa Mora / Ilustraciones en papel recortado / Paper cut illustrations: Elsa Mora


Il·lustracions amb paper retallat, que canvia segons el fons que li fiquem... és difícil i molt bonic. Per als xinesos és tot un art, però a l'occident tenim també molt bons il·lustradors que utilitzen aquesta tècnica, com Elsa Mora.

Originals, boniques, curioses, interessants. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...