dilluns, 12 d’octubre de 2015

Vida: nit i dia / Vida: noche y día / Life: night and day
Nit i dia, dia i nit: la vida és un continu esdevenir.
(il·lustracions de Jaya Nicely)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...