dimecres, 4 de novembre de 2015

Il·lustracions de Romana Kendelic


Tots els personatges que il·lustra Romana Kendelic transmeten molta força: per la seua mirada, per la seua postura, per la seua actitud. Tenen molta vida, ímpetu, personalitat. 








Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...