dimecres, 16 de desembre de 2015

L'ordinador: treball i entorn / Ordenador: trabajo y entorno / Computer: work and environment


Són molts els treballs en els que tenim que utilitzar l'ordinador. No és el mateix ser dissenyador gràfic que analista de dades, ser venedora on-line que compositor musical... és molta la feina que es fa a l'ordinador i l'espai on es treballa defineix molt bé a les persones i el que estan fent.

Podem veure, a través de les il·lustracions de Dmitry Narozhny, com treballen els homes i les dones a l'ordinador i quin tipus d'espai han creat, Podrieu esbrinar en què treballa cadascú d'ells o d'elles? Curiositat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...