dimarts, 8 de març de 2016

Dones, dones, dones... / Mujeres, mujeres, mujeres... / Women, women, women...

Il·lustració d'Avita Flit

Dones, dones, dones... singulars i amb personalitat. Dones lluitadores i feineres que dia a dia s'obrin pas entre les contrarietats de la vida. Dones de mirada franca que estenen sempre la mà per ajudar. Dones somiadores i valentes, que acaronen i eduquen, que riuren i ploren, que estimen i volen ser estimades. Dones que es senten invisibles o que són maltractades, que necessiten la nostra ajuda. Dones rialleres que contagien vitalitat. Dones de totes les edats i cultures. Tu, jo, ella, nosaltres, vosaltres, elles... DONES.

Il·lustració d'Alison Blickle

Il·lustració de Cathy Locke

Il·lustració de Christine Larsen

Il·lustració de Cuca Nácher

Il·lustració d'Ines Scheppach

Il·lustració de José Rivas

Il·lustració de Kadir Nelson

Il·lustració de Kate Pugsley

Il·lustració de Saja Emad

Il·lustració de Xi Pan

Il·lustració de Jeff Miracola

Il·lustració de Jena Polak

Il·lustració d'Elisabeth Jonkers

Il·lustració de Joanna Hellgren

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...