dijous, 19 de maig de 2016

Il·lustracions de Jennifer Balkan: emocions als rostres femeninsUn rostre pot convertir-se en un altre rostre. Som el que som, però podem ser molts i diferents. El maquillatge i les màscares ens ajuden a canviar, però també el nostre interior. No és el mateix un rostre que expressa felicitat que altre que mostra dolor o por. 

Molts rostres femenins són els que il·lustra Jennifer Balkan, cadascun d'ells amb la seua personalitat i el seu moment emotiu. Tots bells i interessants.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...