dimarts, 10 de maig de 2016

Un poc de rock / Un poco de rock / A little bit rock and roll


Li fiquem narxa i ritme al dia amb un poc de rock dur.
Deixem que sone la música i el nostre cos la segueixa.
(il·lustració de Wouter Tulp)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...