dijous, 16 de juny de 2016

El burro i la safanòria / El burro y la zanahoria / Donkey and the carrot

Sols el burros corren darrere de la safanòria.
L'educació i la cultura ens obrin la porta al coneixement,
ens ajuden a tenir idees pròpies, criteri personal.
Que no ens manipulen; no es deixem manipular
Les safanòries que se les mengen els manipuladors.
(il·lustració de Wojtek Kowalczyk)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...