dimecres, 25 d’abril de 2018

Expressant emocions / Expresando emociones / Expressing emotions


El nostre rostre és l'espill de les nostres emocions.
(il·lustració de Claire Laforte)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...