dijous, 8 de novembre de 2018

Què pinten els nens? / Qué pintan los niños? / What do the children paint?

Il·lustració de Fiona Lumbers 

Aquest dijous és perfecte per deixar llapis i colors als xiquetes i xiquetes i invitar-los a pintar. Imaginar, dibuixar, pintar; veure, dibuixar, pintar. Fomentem la creativitat artística entre els menuts, eduquem.los la mirada i engrandim la seua imaginació, Crear pel fet de crear i passar-ho bé, sense avaluacions, sense objectius pedagògics concrets, sense ser recolzament d'altres matèries, sense imposicions. Crear i jugar, mostrant models (que ben bé podem agafar dels llibres infantils i àlbums il·lustrats) per a conformar cadascú l'estil propi, emprant moltes tècniques diferents... Pintar, com tots aquests personatges que il·lustren un grapat de grans artistes.

Il·lustració d'Anna Mongay

Il·lustració de Blanca Millan

Il·lustració de Kface

Il·lustració de Tom Booth
Il·lustració d'Ana Sanfelippo

Il·lustració de Chassam-차상미

Il·lustració de Kristin Sorra

Il·lustració de Monica Barengo

Il·lustració de Lori Preusch

Il·lustració de Berk Ozturk

Il·lustració de María Hergueta

Il·lustració de Jean Jullien

Il·lustració d'Emi Ito

Il·lustració de Clotilde Perrin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...