dijous, 30 de maig de 2019

El perfum de la flor / El perfume de la flor / The perfume of the flower


El perfum de la flor s'inspira suaument,
profundament, impregnant-nos del seu aroma.
(il·lustracions de Lee Kow Fong)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...