dimarts, 25 de juny de 2019

Paisatges d'estiu / Paisajes de verano / Summer landscapes


L'estiu té els seus propis paisatges; la llum, els colors, la natura... els espais es visten de nou i nosaltres, cada any, gaudim d'ells. Racons estivals que il·lustra Blanca Gomez.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...