dimarts, 10 de juliol de 2012

Qui sóc? / Quien soy? / Who am I?


Seriós, festiu, heroi, trist... qui sóc? Com sóc? 
Sóc tots! Sóc cada personatge del llibre que llig!
(il·lustració de Jonathan Bartlett)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...