dissabte, 6 d’abril del 2024

Al llom del cavall / En el lomo del caballo / On the horse's back

 

L'equitació pot ser un esport o un hobby, però en aquest cas és un joc de comunicació entre estes xiquetes i els cavalls. En repós o al trot, a llom de la seua esquena, el cavall dona abric i suport als somnis o a la imaginació. Són unes belles il·lustrcions de Kui Dae Lee.


 

dilluns, 1 d’abril del 2024

Joy Ryu il·lustra dones i papallones / Joy Ryu ilustra mujeres y mariposas / Joy Ryu illustrates women and butterflies

 

 

Aquest dilluns és perfecte per a jugar amb les papallones, sortir al camp, passejar, recollir flors: viure la primavera. Això és el que fan totes aquestes xiques que il·lustra Joy Ryu. Dones, papallones... viu la primavera!

 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...