dimecres, 15 de gener de 2014

Mireu quines cames! / Mirad qué piernas! / See what legs!

Il·lustració de Jenny Meilihov

Hui sols volem mostrar les cames com a part del cos protagonista. Sembla que poden tenir poca importància expressiva, però... mireu aquestes il·lustracions i comproveu quantes coses i situacions ens suggereixen aquestes imatges.

Il·lustració de Lauraballa

Il·lustració de Nachan

Il·lustració de Teresa Alberini

Il·lustració de Natalia Gurovich

Il·lustració d'Ofra Amit

Il·lustració de Penelope Dullaghan

Il·lustració d'Elsa Oriol

Il·lustració d'Anna Parini

Il·lustració d'Alisha Amirkhanian

Il·lustració de Liudmila Rosario

Il·lustració de Manon Gauthier

Il·lustració de Valerie Lorimer

Il·lustració de Vian

Il·lustració d'Yulia Brodskaya

Il·lustració de Marissa Arroyo

Il·lustració de Leire Salaberria

Il·lustració de Lily Padula

Il·lustració d'Amy Huddleston

Il·lustració de Rossana Bossù

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...