divendres, 28 de novembre de 2014

Il·lustracions de Christian Keramidas, estil africà


Els colors, les figures, les escenes, tot ens recorda a Àfrica en estes il·lustracions de Christian Keramidas. Esquematisme exòtic.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...