dimecres, 13 de maig de 2015

Il·lustracions d'Argijale: pinzellades geomètriques plenes de vida


Corbes, rectes, quadrats, triangles...geometria, color, vida, així són les il·lustracions d'Argijale. Curioses, originals, belles, imatges que van endinsant-nos en la geometria de l'art, en les formes de la vida, real o imaginaria, en el color que batega entre els personatges. Des de la senzilles a l'abrigarrament iconogràgic... extraordinàries.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...