dijous, 10 de gener de 2019

Plantes medicionals i verinoses il·lustrades per Beatrix Papp

 Atropa belladonna

Plantes reals i plantes imaginàries, plantes medicinals i a la vegada verinoses, depén de quina siga la quantitat que utilitzem o com la prenem. Un món vegetal, medicinal o nociu que ens presenten, d'una forma un tant inocent i atractiva, unes xiquetes, que juguen entre elles inconscients del perill que açò suposa.

Ens interessant com Beatrix Papp arreplega aquest catàleg de plantes -heu descobert les dos plantes que són inventades per l'artista?- i ens el presente amb unes característiques ben peculiars i personals. Ens agrada molt.

 Ranunculus acris

 Serpentigena somniferum

 Planta hexasuchus

 Hyoscyamus niger

 Rosa tuilianum

 Capsella bursa-pastoris

 Agrostemma githago

 Venenosus anguineus

 Bryonia alba

 Datura stramonium

 Papaver rhoeas

 Carlina acaulis

 Cichorium intybus

Tacca chantrieri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...