dilluns, 20 de maig de 2013

Mota de pols de l'univers / Mota de polvo del universo / Mote of the universe


Som un àtom dins de l'univers,
però som el propi univers.
(il·lustració de Jürek Zamoyski)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...