dissabte, 17 de maig de 2014

La meua escola / Mi escuela / My school



Vaig a una escola on cada dia...
s'obrin les finestres al món... del coneixement, la fantasia, la il·lusió.
(il·lustració de Gonçalo Viana)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...