dissabte, 1 de novembre de 2014

La Catrina: la mort i l'art / La Catrina: la muerte y el arte

Il·lustració de Gabriela Andrade

Seguint semblant-nos molt curiosa la representació de la mort en forma artística com a Catrina: seductora, bella, atrevida, descarada i dona! La Catrina és la protagonista del Dia dels Morts. Art i mort, religió i tradició.

Il·lustració d'Antonio de Luca

Il·lustració de Danny Torres

Il·lustració d'Erin Aileen Hyde

Il·lustració de Mitzi Sato-Wiuff

Il·lustració de Pristine Cartera Turkus

Il·lustració de Max Gibson

Il·lustració d'Ale Michel

Il·lustració de Katrina Pallon

Il·lustració de Kimberly R

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...