dijous, 23 de juliol de 2015

Ens fiquem el banyador i... / Nos ponemos el bañador y... / We put on your swimsuit and ...

Il·lustració d'Elena Prette

Aquests dijous ens fiquem el banyador o el bikini per estar ja preparades per al bany. Hem seleccionat una sèrie d'il·lustracions on totes les dones i jovenetes van a prendre el bany o surten d'ell, però en cap està l'aigua com a protagonista, malgrat això totes transmeten una sensació estival i refrescant.

Il·lustració de Raquel Echenique

Il·lustració de Céline Veilhan

 Il·lustració de Lisa Vassalle

 Il·lustració de Lori-Ann Latremouille

Il·lustració de Nuria Fortuny Herrero

Il·lustració de Pedro Henrique Ferreira

Il·lustració de Kim Roberti

Il·lustració de Magalie Bucher

Il·lustració de Jongmee

Il·lustració de Giulia Tomai

Il·lustració de Michael Carson

Il·lustració de Suzane Visser

Il·lustració de Daniela Uhlig

Il·lustració de Charlotte Gastaut

Il·lustració de Constanza Adonis

Il·lustració de Kate Pugsley

 Il·lustració de Lorenzo Mattotti

Il·lustració de Cate Edwards

Il·lustració de Margherita Premuroso
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...