dissabte, 15 d’agost de 2015

Ens remuntem a la Prehistòria / Nos remontamos a la Prehistoria / We are going back to prehistory


Aquest dissabte ens remunten a la prehistòria i als seus habitants. Carter Goodrich il·lustra als personatges com recent trets d'aquells temps, però molt fashion. Humor i història de la mà. Sorprenent i molt simpàtic.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...