dimarts, 10 d’octubre de 2017

Il·lustracions d'Helen Xu: dones i natura


Helen Xu il·lustra a joves dones decorant-les o incloent-les dins de la natura, entre vegetació i ocells, amb tonos que en inviten a imaginar la seua personalitat i inventar-se la seua biografia.


Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...