dimecres, 22 de novembre de 2017

El meu gat / Mi gato / My cat


Cada vegada hi ha més gats que viuen amb nosaltres. Han passat de tenir una vida pròpia, al seu aire, per damunt de les teulades i lliures pels bancals buscant-se el menjar, a estar tancats, esperant a l'amo/a per a que jugue amb ell i li done el menjar preparat. Un canvi brutal. S'han convertit en mascotes caseres semblant als gossos. Això ens dona un poc de pena, malgrat que estiguen molt ben cuidats i estimats, han deixat de banda la seua part salvatge que ens és tan atraient.

Misun Hwang il·lustra als gats i la seua relació amb les persones. Què boniques il·lustracions!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...