dilluns, 5 de març de 2018

Interrogant el futur / Interrogando el futuro / Questioning the future


Què ens depara la setmana? Què suspens!
(il·lustració d'Analia Heredia)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...