dimarts, 20 de març de 2018

Paolo Dalponte: metàfores de la lectura / Metáforas de la lectura / Paolo Dalponte: metaphors of read


Paolo Dalponte té tota una sèrie d'ilustracions al voltant del llibre i la lectura que són metàfores visuals, imatges que ens inviten a la reflexió i a la conversa. Molt interessant.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...