divendres, 1 de juny de 2018

Il·lustracions de Vivian Mineker: binomi d'animals i cactus


Hi ha moltes il·lustracions d'animals, però molt poques on hi haja una simbiosi entre aquests i els cactus. El binomi animals i plantes resulta força original, com podem veure en aquestes il·lustracions de Vivian Mineker.












Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...