dissabte, 7 de juliol de 2018

Els fantàstics animals il·lustrats per Cecilia Cavallini


Els animals que il·lustra l'artista Cecilia Cavallini són bellesa humanitzada, tendror, simpatia. Tots ells creen un univers propi i proper a la nostra mirada, al nostre interior. Sensibiltat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...