dilluns, 11 d’octubre de 2021

Cafè o til·la? / Café o tila?

 

Un cafè ben carregatper a estimular-se...

o una til·la per a tranquilitzar-se.

Cón enfronteu esta setmana?

(il·lustracions de Silja Goetz)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...