dilluns, 1 d’abril del 2024

Joy Ryu il·lustra dones i papallones / Joy Ryu ilustra mujeres y mariposas / Joy Ryu illustrates women and butterflies

 

 

Aquest dilluns és perfecte per a jugar amb les papallones, sortir al camp, passejar, recollir flors: viure la primavera. Això és el que fan totes aquestes xiques que il·lustra Joy Ryu. Dones, papallones... viu la primavera!

 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...