dimecres, 15 de maig del 2024

Xiquetes i xiquets anònims il·lustrats per Tomasa Martin


 

 

Hui en dia en que hi ha una sobreexposició d'imatges de xiquetes i xiquets a les xarxes socials, ens sorprén molt agradablement aquestes pintures, retrats infantils fets d'esquena, sense veure'ls el rostre. Deixar-los amb l'anonimat ens fa imaginar cóm són i què fan, quines emocions ens transmeten... suposar en lloc de veure. Molt interessants aquestes il·lustracions de Tomasa Martin.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...