dimarts, 5 de novembre de 2013

Ser o no ser... / To be or not to be ...


Ser o no ser, aquesta és la qüestió
 (il·lustració de Leslie Ditto)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...