dimecres, 7 de febrer de 2018

Stop a la desigualtat social! / Stop a la desigualdad social! / Stop to social inequality!


Tots vivim en el mateix lloc, la Terra,
però no tot vivim igual.
Hi ha grans desigualtats que devem eliminar.
(il·lustració d'Eric van der Wal -Pluis-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...