dissabte, 9 de novembre de 2019

Il·lustracions de Camilla Falsini: colors i formes pe crear personatges


Multipersonatges creats amb peces formades per formes geomètriques combinades amb molts colors, com si fossin il·lustrats per xiquets, però... són creacions de Camilla Falsini, propostes que ben bé ens poden servir per aplicar a l'aula i crear moltes històries amb nous protagonistes.
Cap comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...